w

Jak segregować śmieci w 2020 roku?

Jak segregowac smieci w 2020 roku

Nowe zasady segregacji śmieci

W wielu miastach stosuje się od pewnego czasu 5 frakcyjną segregację śmieci. Coraz większa liczba samorządów podejmuje decyzje zmiany umowy wywozu śmieci, z trzech do pięciu rodzajów. Segregacja śmieci 2020 ma także aspekt finansowy – od początku 2020 roku znaczna większość gmin wprowadziła lub planuje wprowadzenie podwyższenie opłat za wywóz śmieci niesegregowanych. Wychodzi na to, że wywóz śmieci niesegregowanych może być nawet do czterech razy droższy niż tych posegregowanych. Wszystkie działania mają charakter pro ekologiczny.

 

5 frakcyjna segregacja śmieci

Najnowsze zasady mówią o poprawnej segregacji śmieci do 5 odpowiednich pojemników. Każdy z pojemników do segregacji śmieci posiada swój kolor, który oznacza rodzaj śmieci, jakie należy do niego wyrzucać:

  • żółtyna tworzywa sztuczne i metale;
  • niebieskina papier;
  • zielonyna szkło;
  • czarnyna odpady zmieszane;
  • brązowyna bioodpady.

Czasem możemy zobaczyć szary pojemnik – to tzw. pojemnik na odpady zielone – przykładem tego, co się do niego wrzuca jest skoszona trawa. Cześć gmin decyduje się na segregację kolorowego i białego szkła do osobnych pojemników.

 

Co konkretnie wrzucamy do danego pojemnika?

 

Do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale wrzucamy: kartoniki po napojach i mleku, torebki foliowe, pojemniki po jogurtach, nakrętki plastikowe, puszki po napojach, butelki po kosmetykach, napojach, środkach czystości (czyste) czy też metalowe opakowania.

Do pojemnika na papier wrzucamy: makulaturę, ulotki, opakowania z tektury i papieru, zeszyty, kartony, gazety czy też papier biurowy.

Do pojemnika na szkło wrzucamy: puste szklane słoiki, puste szklane butelki po napojach i żywności, bez reklamówek i nakrętek czy też puste, czyste, szklane butelki po kosmetykach.

Do pojemnika na bioodpady wrzucamy: liście, drobne gałęzie, trawę, fusy po kawie, herbacie, kuchenne resztki roślinne – skórki od owoców oraz warzyw, obierki i tym podobne odpady. 

Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy: pieluszki dziecięce jednorazowe, tekstylia i ceramikę, zanieczyszczony lub niezdatny do użytku papier, zimny popiół, zwykłe żarnikowe żarówki, zwierzęce odchody, skorupki od jajek, odpady kuchenne odzwierzęce tj.: kości, skórę, resztki mięsa.

Należy pamiętać o tym, aby przypadkiem nie pomylić pojemnika na odpady. Dokładna, własnoręczna segregacja każdego mieszanego śmiecia jest wymagana przy korzystaniu z tego typu pojemników na odpady.

 

Jak poprawnie segregować śmieci

Kosze do segregacji śmieci powinny znaleźć się w każdym domu, mogą być ewentualnie zastąpione przez stojaki na worki na śmieci

Przed wrzuceniem jakiegokolwiek odpadu do któregoś z pojemników, należy:

  • odkręcić plastikowe oraz metalowe nakrętki z butelek,
  • opróżnić opakowanie z resztek żywności,
  • szkło i odpady bio wyrzucać bez worków,
  • zgnieść kartony, puszki i plastikowe butelki.

 

Co zrobić z problematycznym odpadami?

W niektórych przypadkach ciężko jest posegregować dany śmieć – zwłaszcza, jeśli jest wykonany z materiałów segregujących się do dwóch różnych pojemników. Na chwile obecną nie istnieje żadne alternatywne rozwiązanie dla tego typu odpadów; więc jeśli zależy ci na poprawnej segregacji odpadów, to musisz podzielić śmieć na części we własnym zakresie.

 

Chemia domowa – który pojemnik?

Chemia domowa zalicza się do substancji niebezpiecznych, więc jeśli masz w planach wyrzucenie jakiegokolwiek chemicznego preparatu, musisz udać się do pobliskiego Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wyrzucenie chemii domowej do któregoś z koszy do segregacji jest karalne – dodatkowo może stanowić zagrożenie dla czyjegoś zdrowia.

 

Sprzęt AGD, odpady wielkogabarytowe, żarówki – który pojemnik?

Żarówki, sprzęt elektroniczny, zużyte baterie… to jest ta sama sytuacja, co w przypadku chemii domowej – są to przedmioty niebezpieczne. Takie odpady należy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Adresy takich punktów można znaleźć na stronach internetowej swojej gminy. W przypadku odpadów wielkogabarytowych sprawa jest prosta – na każdym osiedlu są wyznaczone miejsca do pozostawiania śmieci wielkogabarytowych, a administrator budynku wskazuje konkretny dzień w którym są one wywożone.

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Jak robic ekologiczne zakupy

Jak być „eko” na zakupach?

Jak zrobic peeling kawowy

Peeling kawowy – przepis na piękną i zdrową skórę